Nieuwsbrief 2 – 2020

Inmiddels leven we in een andere ‘wereld’ waarin bijna niets meer normaal is. Afstand houden, continue
handen wassen, hoesten en niezen in je elleboog. Het is een kleine greep uit de maatregelen die nog een
hele lange tijd de standaard zullen zijn.Dit gegeven zorgt er ook voor dat deze nieuwsbrief anders dan
anders is en een stuk korter dan gebruikelijk.
Maar gelukkig zijn er ook lichtpuntjes aan de horizon en daar willen we onze blik voornamelijk op richten!

Hartelijke groet, team Voornse Hoeve.

Klik op de link om de nieuwsbrief te lezen te printen of te downloaden
Nieuwsbrief 2 – 2020