Erkend leerbedrijf

Erkend leerbedrijf voor MBO- én HBO-studenten

Sinds 2012 zijn wij in het kader van de Wet educatie en beroepsonderwijs een erkend leerbedrijf voor MBO-studenten die het praktijkgedeelte (stage) van hun opleiding in de sector Zorg en welzijn bij ons willen volgen.

Daarnaast zijn wij ook een erkend leerbedrijf voor HBO-studenten die een opleiding volgen in de sector gezondheidszorg, gedrag en maatschappij zoals bijvoorbeeld ‘Social Work’ en op zoek zijn naar een stageplek, omdat dit een verplicht onderdeel van de opleiding is.

In de loop der jaren hebben wij een behoorlijk aantal MBO- én HBO-studenten mogen begeleiden tijdens hun stageperiode binnen onze organisatie.

Mocht je een MBO-opleiding volgen die jou opleidt tot:

  • Begeleider gehandicaptenzorg, niveau 3 (Crebo 25475);
  • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg, niveau 4 (Crebo 25477);
  • Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen, niveau 4 (Crebo 25478)

Of je volgt een HBO-opleiding die is opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) en waarvan de opleidingscode binnen het onderdeel gezondheidszorg, gedrag en maatschappij valt én je bent op zoek naar een stageplek neem dan gerust contact met ons op via info@devoornsehoeve.nl of (0181) 87 00 20. Natuurlijk beantwoorden wij ook graag jouw vragen!

Erkend Leerbedrijf