Hoe werkt het

Intake

Wanneer u of uw kind graag een zorgplek binnen de Voornse Hoeve wilt betrekken, dan kunt u dat kenbaar maken via het aanmeldingsformulier.

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier nemen wij contact met u op. We bespreken dan de mogelijkheden met u en wanneer dat gewenst is, nodigen we u uit voor een gesprek en een rondleiding. Het is voor de potentiële zorgvrager en de Voornse Hoeve erg belangrijk dat de samenwerking een ‘match’ is: het is voor ons helaas niet mogelijk om aan elke zorgvraag te voldoen.

De Voornse Hoeve heeft derhalve uitsluitingscriteria opgesteld, maar daarnaast kunnen er ook andere redenen zijn om niet over te gaan tot het aanbieden van een zorgplek. We zetten ons in om zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven over uw zorgaanvraag. Wanneer er sprake is van een beschikbare plek dan zal er een (woon- en) zorgovereenkomst worden aangeboden.

Wonen

In het geval van 24-uurszorg binnen één van de woonlocaties zijn er voor de zorgvrager twee kostenposten: die van de zorg en die van het wonen.

Voor de begeleiding is het noodzakelijk dat de zorgvrager beschikt over een passende CIZ-indicatie die ingezet wordt vanuit het persoonsgebonden budget (PGB). Binnen de 24-uurs woonsetting wordt er vanuit gegaan dat het gehele PGB wordt ingezet voor het inkopen van zorg binnen de Voornse Hoeve.

Voor meer informatie over de CIZ-indicatie en het PGB kunt u op de volgende websites terecht:

www.pgb.nl

www.ciz.nl

www.rijksoverheid.nl

Het PGB is bedoeld voor de zorg, en kan daarom niet gebruikt worden voor overige zaken zoals huur, eten en drinken binnen de woonvoorziening, internet en tv en andere kosten die te maken hebben met het gebruik van de woonlocatie. Voor die zaken wordt uit eigen middelen de woonfactuur betaald.  Alle andere zaken, zoals vakantie, verzekeringen en uitstapjes worden door de bewoner zelf bekostigd.

Dagbesteding

Mocht u interesse hebben in dagbesteding bij de tuin- en/of klussengroep of bij dagbesteding kunstZinnig!, dan kunt u dat ook kenbaar maken via het aanmeldingsformulier.

Wanneer er sprake is van een aanvraag voor een dagbestedingsplek zonder wonen, dan wordt er – wanneer een passende plek beschikbaar is – een zorgovereenkomst aangeboden waarin een dagdeel- of uurtarief voor begeleiding kan worden overeengekomen. Er zijn daarbuiten geen kosten.