MENU CLOSE
Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit van zorg is in onze visie het vergroten van het geluksgevoel van de zorgvragers, het bijdragen aan de zelfredzaamheid, het bieden van een veilige leefomgeving en het zoveel mogelijk garanderen van continuïteit van de zorgverlening. Dit zijn onze kwaliteitsdoelen. Om deze doelen te behalen werken we met professionele teams en werken we consequent aan vergroting van kennis en vaardigheden door scholing en coaching. Vanuit de kleinschaligheid kunnen wij met onze collega’s zorg op maat leveren. Daarnaast bieden wij veilige en mooie leef- en woonlocaties.

 

Het beleid, de procedures en de protocollen daaromheen leggen wij vast in ons kwaliteitsmanagementsysteem en we gaan na of deze ook worden uitgevoerd en bijdragen aan het behalen van kwaliteitsdoelen. Daarnaast hebben zorgvragers, ouders en/of andere betrokkenen regelmatig contact met de persoonlijk begeleiders van de zorgvrager, zodat op individuele basis een bijdrage kan worden geleverd aan het monitoren en het behalen van de (kwaliteits)doelen.

Naast het persoonlijke contact wordt er aan de gemeenschappelijke belangen met betrekking tot kwaliteit bijgedragen door de ouder- en bewonersraad. Deze ouder- en bewonersraad adviseert gevraagd en ongevraagd t.a.v. beleidsaangelegenheden die direct bewoners aangaan op het gebied van de uitvoering van het zorgbeleid en het signaleren van zorgbehoeften. De ouder- en bewonersraad overlegt in ieder geval elke drie maanden met het bestuur van de Voornse Hoeve.

 

Klachtenregeling

Wanneer er iets niet goed gaat met de zorg, het contact met een begeleider, de samenwerking of een andere afspraak dan zullen wij ons inzetten om dat met elkaar op te lossen en wij rekenen op diezelfde inspanning van andere betrokkenen. Het kan echter zo zijn dat wij daar met elkaar niet uitkomen. In die gevallen kan er een klacht worden ingediend bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris via de volgende weg:

 

Email: Klachtenfunctionaris@devoornsehoeve.nl

 

Postadres:

t.a.v. Klachtenfunctionaris Voornse Hoeve

Molendijk 25

3233 LN Oostvoorne.

 

Mocht ook dat geen oplossing bieden, dan kan daarna een klacht worden ingediend via www.degeschillencommissie.nl