MENU CLOSE
Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit van zorg is in onze visie het vergroten van het geluksgevoel van de zorgvragers, het bijdragen aan de zelfredzaamheid, het bieden van een veilige leefomgeving en het zoveel mogelijk garanderen van continuïteit van de zorgverlening. Dit zijn onze kwaliteitsdoelen. Om deze doelen te behalen en te behouden, werken we met professionele teams en daarnaast heeft de vergroting van kennis en vaardigheden door scholing en coaching onze continue aandacht. Vanuit de kleinschaligheid van onze organisatie kunnen wij met onze collega’s zorg op maat leveren. Daarnaast beschikken wij over veilige, comfortabele en ruime leef- en woonlocaties.

Het beleid, de procedures en de protocollen daaromheen leggen wij vast in ons kwaliteitsmanagementsysteem. We gaan na of deze ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en of zij bijdragen aan het behalen van onze kwaliteitsdoelen. Daarnaast hebben de zorgvragers, ouders en/of andere betrokkenen regelmatig contact met de (persoonlijk) begeleiders van de zorgvrager, zodat op individuele basis een bijdrage kan worden geleverd aan het monitoren en het behalen van de (kwaliteits)doelen.

Naast het persoonlijke contact wordt er aan de gemeenschappelijke belangen met betrekking tot kwaliteit bijgedragen door zowel een ouder- als een bewonersraad. Deze ouder- en bewonersraden adviseren gevraagd en ongevraagd ten aanzien van beleidsaangelegenheden die van directe invloed zijn op de bewoners en betrekking hebben op de uitvoering van het zorgbeleid en het signaleren van zorgbehoeften. De leden van zowel de ouder- als de bewonersraad zijn te vinden op onze website bij ‘wie wij zijn’.

 

Klachtenregeling

Wanneer er iets niet goed gaat met de zorg, het contact met een begeleider, de samenwerking of een andere afspraak dan zullen wij ons inzetten om dat met de betrokken partijen op te lossen en wij rekenen op diezelfde inspanning van de andere betrokkenen. Het kan echter zo zijn dat wij daar met elkaar niet uitkomen. In die gevallen kan er een klacht worden ingediend bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris via de volgende weg:

 

Email: Klachtenfunctionaris@devoornsehoeve.nl

 

Postadres:
t.a.v. Klachtenfunctionaris Voornse Hoeve
Molendijk 25
3233 LN Oostvoorne

 

Mocht ook dat geen oplossing bieden, dan kan daarna een klacht worden ingediend via www.degeschillencommissie.nl