MENU CLOSE
Onze-zorg

In het kort

De Voornse Hoeve is in 2012 gestart met de wens en wil om op een kleinschalige wijze zorg te verlenen, waarbij mensen die zorg nodig hebben zich gelukkig kunnen voelen, met respect worden behandeld en zo dicht mogelijk bij de maatschappij kunnen zijn. De Voornse Hoeve bestaat uit een aantal kleinschalige zorglocaties in Oostvoorne en Vierpolders, waarbinnen jongeren, jong-volwassenen en volwassenen met een verstandelijke beperking, een stoornis uit het autisme-spectrum en/of andere daaraan gelieerde problematiek worden begeleid en ondersteund. Op deze pagina vindt u iets over onze werkwijze en de verschillende zorg-vormen.

Onze werkwijze

Ons hart ligt bij de zorg voor mensen met bijzondere behoeften. Dit brengen wij in de praktijk door zorg te leveren in een 24-uurs woonsetting en in dagbesteding op een professionele manier die persoonlijk is, veiligheid biedt en uitdaging geeft aan iedere bewoner om zich naar vermogen te ontwikkelen. We werken met kleine en hechte teams, veiligheid en vertrouwen vormen de basis van ons werk, zowel in het werken met onze zorgvragers als ouders, vertegenwoordigers van zorgvragers en collega’s.

Daarnaast vinden wij het van groot belang een veilige, geborgen plek te bieden waardoor onze zorgvragers samen dingen kunnen ondernemen en onder de mensen kunnen komen. Ons doel is dan ook het op duurzame wijze vergroten van de zelfredzaamheid, het bieden van een plek waar mensen zich veilig voelen en het vergroten van het geluksgevoel.

Wonen in de Voornse Hoeve

De Voornse Hoeve in Oostvoorne heeft tien studio’s en negen appartementen, bedoeld voor 24-uurs woonzorg. Alle kamers zijn ongeveer 30 m2 groot en hebben een eigen badkamer en keuken of kitchenette. Er zijn daarnaast verschillende algemene ruimten en bijvoorbeeld, een beginnende appelboomgaard, een verblijf voor de dieren en een moestuin.

Wonen in de Catharinahoeve

De Catharinahoeve is een verbouwde rijks-monumentale boerderij in Vierpolders met tien studio’s en vier appartementen, ook bedoeld voor 24-uurs woonzorg. De intussen zeker tweehonderdjaar oude boerderij is stevig aangepakt door in de oude koeienstal een modern pand te realiseren. Door het hele pand vindt men de combinatie heel erg oud en heel erg nieuw. In de kamers van ongeveer 30 m2 is de oude houten constructie zichtbaar gehouden, o.a. door het plafond circa 4,5 m hoog te maken. Ook in deze kamers en appartementen beschikken bewoners over een eigen badkamer en keuken of kitchenette.

Dagbesteding in de tuin- en klussengroep

Op de verschillende locatie worden de dieren en de tuinen verzorgd door de tuin- en klussengroep. Deze groep houdt zich bezig met de dieren zoals de pony’s, kippen, konijnen en de varkentjes, maar ook de moestuin, de appelboomgaard en al het andere groen.

Dagbesteding kunstZinnig!

Bij dagbesteding kunstZinnig! worden in het atelier verschillende kunstwerken gemaakt, zowel op het gebied van houtbewerking als op het gebied van de zachtere kunsten zoals het schilderen. kunstZinnig! heeft een eigen winkeltje bij het atelier en is vaak te vinden bij verschillende markten en fairs in de omgeving.

Kijk ook is op onze Facebook pagina!