Nieuwsbrief 2 – 2019

Het is heerlijk zomerweer (tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief) en de bewonersvakantie naar Limburg staat voor de deur. Wat maakt dan het plaatje helemaal compleet? Natuurlijk…de tweede nieuwsbrief van dit jaar! Wij wensen jullie veel leesplezier en mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, dan horen wij het graag.
Hartelijke groet, team Voornse Hoeve.

Ontwikkelingen

Geef me de 5!

Inmiddels zijn de data voor de basiscursus kortgesloten met de organisatie van geef me de 5. We gaan vrijdag 27 september a.s. van start! Een klein groepje collega’s zal een aantal dagen van de cursus extern volgen. Maar begin december zal iedereen de basiscursus hebben afgerond. Er waren veel gegadigden voor het volgen van de HBO+ opleiding en inmiddels hebben twee collega’s, Sanneke en Sascha, zich ingeschreven voor deze opleiding. Sanneke zal in september starten en Sascha in januari. In maart 2020 zullen alle collega’s de verdiepingscursus volgen. Maar uiteraard houden we jullie op de hoogte!

JOEP

Inmiddels is JOEP volop in gebruik en we ontvangen van zowel van begeleiders als ouders veel positieve geluiden. De intentie is transparantie bieden in hoe de begeleiding van onze bewoners wordt ingevuld en dit wordt gewaardeerd. We gaan dus door op de ingeslagen weg.

Evaluatiegesprekken

Eind vorig jaar zijn voor de tweede keer evaluatiegesprekken gevoerd met de ouders/vertegenwoordigers van onze bewoners op de Catharinahoeve. Wij hebben hier waardevolle informatie uitgehaald over onze bewoners maar ook over onze organisatie waar we mee verder konden. Daarnaast zullen wij dit jaar de evaluatiegesprekken ook voeren met de (ouders van onze) bewoners van de Voornse Hoeve. Er zal dus t.z.t. een uitnodiging per e-mail worden gestuurd naar (de ouders/vertegenwoordigers van) onze bewoner verspreid over het jaar.

Medewerkerstevredenheid, evaluatievragenlijst bewoners en ouders/vertegenwoordigers

Wij hechten er groot belang aan dat iedereen zichzelf kan uiten. Dit geldt voor onze collega’s, bewoners als ook voor de ouders/vertegenwoordigers. Wij zijn kortgeleden een medewerkerstevredenheidsonderzoek gestart. Deze is nog in volle gang. De resultaten zullen wij gebruiken voor ons personeelsbeleid en dit terugkoppelen naar onze collega’s. De bewoners mogen ook een vragenlijst invullen. Dit doen zij samen met hun persoonlijk begeleider. Het gaat dan om vragen over veiligheid, gelukkig zijn, begeleiding en vertrouwen. Deze vragenlijst zal onderdeel zijn van het zorgplan en ieder jaar zullen dezelfde vragen worden doorgenomen. Daarnaast zal een aantal weken voorafgaand aan het evaluatiegesprek met de ouders/vertegenwoordigers ook een uniforme vragenlijst worden verstuurd met het verzoek deze ingevuld mee te nemen naar het evaluatiegesprek. Deze vragenlijsten zijn ook onderdeel van het kwaliteitsbeleid dat wij graag willen uitdragen om toe te werken naar een kwaliteitskeurmerk.

Stichting Zorg voor Zorg

Al enige jaren hebben wij regelmatig contact en overleg met een aantal andere kleinschalige zorgverleners gericht op 24-uurs zorg, gevestigd op het eiland Voorne-Putten. Het doel van deze bijeenkomsten was altijd het delen van kennis en ervaringen, en dat doel is er nog steeds, maar nu zullen wij – samen met deze vijf andere partijen- dat uitbreiden door gezamenlijk een stichting op te richten, namelijk de stichting Stichting Zorg voor Zorg. Via deze stichting zullen de deelnemende zorgverleners gezamenlijk kunnen optreden, maar ook zaken als vacatures en beschikbare zorgplekken kunnen centreren en inzichtelijk maken. Uiteraard blijven de deelnemers allemaal zelfstandige partijen. Het voornaamste doel is zoveel mogelijk een gesprekspartner kunnen zijn voor andere belanghebbende én het kunnen helpen van mensen die hulp nodig hebben of advies kunnen gebruiken over de zorg op ons eiland. Wij geloven in de kracht van kleinschalige zorg dus we proberen ook eventuele nieuwe zorgverleners te helpen en initiatieven te stimuleren. Samen komen we verder! We zullen jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen!

Raad van Advies

Kennis en ervaring is erg waardevol, we proberen daarom met zoveel mogelijk mensen in gesprek te zijn. Naast de al eerder genoemde wegen (Ouderraad, Stichting ZvZ, evaluatiegesprekken, de onderzoeken et cetera), zijn we ook bezig met de samenstelling van de Raad van Advies. Leden van deze raad zijn juist vanuit hun ervaring als bijvoorbeeld directeur, bestuurder of ondernemer betrokken. Het is de bedoeling dat wij bij deze mensen terecht kunnen met onze vragen en plannen, en zij tegelijkertijd toezicht houden op het reilen en zeilen van de Voornse Hoeve. Op dit moment heeft deze Raad in oprichting drie leden, waarbij het de bedoeling is dat er nog een vierde lid aanschuift. We verwachten dat deze nummer vier binnenkort aansluit en dat de leden zich – waarschijnlijk met de volgende nieuwsbrief en via de website – kunnen voorstellen.

Update boerderij

Het is alweer even geleden maar sinds 1 juni jl. hebben wij Bas mogen begroeten als bewoner op de Catharinahoeve. Daarnaast heeft Amanda haar vleugels uitgeslagen en zij heeft sinds kort een eigen plekje voor zichzelf gevonden. Wij wensen haar alle succes toe bij haar volgende stap naar zelfstandigheid! Daarnaast heeft Sheva na ruim 4 jaar afscheid genomen van ons en is per 1 juli een nieuwe uitdaging tegemoet gegaan door te kiezen voor het kappersvak. Sheva heeft er altijd voor gezorgd dat de boerderijen schoon en fris waren en dat werd altijd door een ieder gewaardeerd. Onze stagiaire, Jamilla, geniet nu van een heerlijke zomervakantie maar zal vanaf september haar stage bij ons vervolgen. Zij zal aanwezig zijn op woensdag, donderdag en vrijdag op de Catharinahoeve.

Graag willen wij u vragen als u de boerderij aan de Molendijk komt bezoeken rekening te houden met uw snelheid max 10KM/u, vooral als u uw auto naast de boerderij parkeert. Er lopen geregeld dieren los rond, en ook de bewoners zijn druk bezig in de dagbesteding. Laatst is er bijna een hond aangereden en dat was behoorlijk schrikken. Natuurlijk spreken we diegene ook persoonlijk aan, maar we willen er ook op deze manier aandacht aan besteden. Bedankt voor uw medewerking!

UPDATE OUDER- EN BEWONERSRAAD (Margret Grootscholten, secretaris)

Er zijn inmiddels een tweetal ouderavonden georganiseerd. De eerste om feedback te ontvangen van de ouders. De punten die tijdens deze ouderavond naar voren zijn gebracht zijn besproken met Pim, Marion en Sharon. Kortgeleden hebben wij de tweede ouderavond gehad om deze feedback door te geven aan de ouders. Het waren twee constructieve avonden waarop de opkomst redelijk was. Sowieso was het fijn op deze manier met een aantal ouders persoonlijk kennis te maken. De inhoudelijke feedback is inmiddels met alle ouders gedeeld. Tijdens de vorige vergadering met de directie erbij is besloten om de OBR te splitsen in een Ouderraad én een Bewonersraad. Wij zijn met elkaar tot de conclusie gekomen dat de bewoners minder goed aan het woord kwamen mede ook door de gespreksonderwerpen. Het
zal naar ons idee een meerwaarde hebben als de bewoners onderling met elkaar kunnen vergaderen, omdat zij andere dingen belangrijker zullen vinden dan de Ouderraad. Door deze splitsing zal de Bewonersraad een andere invulling krijgen. De verdeling zal zijn dat van iedere locatie twee bewoners deel gaan uitmaken van de raad (dus twee bewoners die de Voornse Hoeve vertegenwoordigen en twee bewoners die de Catharinahoeve vertegenwoordigen). Door het vertrek van Amanda is er voor de Voornse Hoeve plaats voor twee bewoners. Voor de Catharinahoeve is er, naast Mitchell, nog plek voor één bewoner. Marjolein, die de dagbesteding bij kunstZinnig! ‘draait’, zal hierbij ondersteuning en begeleiding bieden aan de leden van de Bewonersraad. Lijkt het je leuk om deel uit te maken van de Bewonersraad? Meld je dan vóór vrijdag 16 augustus a.s. aan bij de begeleiding met een briefje. Op dit briefje kun je je naam schrijven en dat je je aanmeldt voor de Ouderraad. Dit briefje kun je natuurlijk ook samen schrijven met een begeleider. De begeleider zorgt ervoor dat jouw aanmelding vervolgens bij Pim terecht komt. Daarnaast is er ook een plekje vrij in de Ouderraad voor één ouder vanuit de Catharinahoeve. Er is nu één afgevaardigde en hier willen we graag twee ouders van maken om wat meer balans in de samenstelling van de Ouderraad te krijgen. De Ouderraad is nu namelijk vertegenwoordigd door drie ouders vanuit de Voornse Hoeve en een ouder vanuit de Catharinahoeve. Wil je je graag aanmelden als meedenkende en -pratende ouder? Stuur een e-mail naar info@devoornsehoeve.nl vóór vrijdag 16 augustus a.s.

Brain Blocks (door Sascha Verloo)

In de winter van 2018-2019 heb ik de opleiding tot Brain Blocks coach mogen doen en deze zomer mijn diploma en ambassadeurschap behaald. De reden om dit te doen was om meer handvatten te krijgen om aan onze bewoners uit te leggen wat er nu eigenlijk in hun eigen hoofd of brein gebeurt. Brain Blocks is ontstaan met als doel psycho-educatie te geven over autisme door inzichtelijk te maken hoe het brein met en zonder autisme werkt. Al snel werd in de praktijk duidelijk dat Brain Blocks breder inzetbaar is en ook een communicatieve functie
als wel therapeutische interventie kan zijn. Ik werk vanuit een doos met verschillende materialen, waaronder twee borden met een afbeelding van twee identieke hoofden, een vijftal sheets en diverse materialen zoals ballen, blokken, bruggen staafjes, en een filter. Brain Blocks is een methode om mee te werken en om hierin inzicht te bieden. Uiteindelijk staat de wens, het verlangen of de hulpvraag van de bewoner centraal en kan ik Brain Blocks gebruiken om samen tot een verandering of verbetering te komen. De bewoner zal zelf meer inzicht krijgen in eigen handelen en emoties waardoor autonomie en zelfregie wordt vergroot en automatisch een stuk positief denken over zichzelf. Daarnaast kan ik Brain Blocks gebruiken om aan teams en ouders te laten zien wat er nu gebeurt in het brein van iemand met autisme wat weer begrip en inzicht geeft om mee te werken. Ik ben nu een aantal maanden gestart met Brain Blocks en het is heel leuk en leerzaam om te merken dat de bewoners zelf heel goed een kijkje kunnen geven in hun eigen hoofd en hoe het werkt. We werken echt samen naar een oplossing of verbetering. Brain Blocks staat voor n beeld, n taal. Vaak zijn woorden verwarrend en heb je veel woorden nodig om uit te leggen wat je bedoelt. Eén beeld kan dit heel goed vervangen en is gelijk duidelijk. Dat vind ik het mooie aan Brain Blocks, het verbindt en biedt mogelijkheden tot verder kijken.

Foto links: de organisatoren van de babyshower voor Marjolein (Gaby, Alyssa en Maurena). Marjolein is op 1 mei jl. bevallen van een gezonde zoon Cas. Zij zal, als alles volgens verwachting verloopt, in de eerste week van september weer aan het werk gaan na een welverdiend zwangerschapsverlof.

Foto rechts: Gaby en Maurena werden op 4 mei jl. door De Molen in het zonnetje gezet, omdat zij wekelijks alle meel in de zakjes scheppen!

Avonturen en prestaties van onze bewoners

De afgelopen periode zijn er weer veel activiteiten geweest: Rockanje Live was een groot festijn. Direct daarna was de paasbrunch en kort daarna werd Koningsdag gevierd in Dirksland bij Oranjepop. Janine heeft een schitterend optreden gegeven in het theater. Ook was kunstZinnig! vertegenwoordigd op de Bos- en burchtfair in Oostvoorne en op de Welkommarkt in Rockanje. Er was ook een flink aantal bewoners aanwezig op Funpop in Limburg. Het jaarlijkse Zuidwester voetbaltoernooi was een groot succes en ook heeft een aantal bewoners op diezelfde dag genoten van een musical ‘PUBERS!’ dat werd georganiseerd door Stichting Push. Ook is het FIFA gametoernooi weer herhaald zodat er revanche kon worden genomen. En natuurlijk mocht een bezoek aan de HIT niet ontbreken.

Het afdansen van Sandra was op 30 april jl. een groot succes.

Een mooie foto van de ochtendmist gemaakt door Davey is gebruikt op de website van de gemeente Westvoorne.

Steven heeft zijn rijbewijs gehaald. Churchell is sinds begin juni aan het werk bij Stormvogel.

Bas T. is gestart op de dagbesteding.

Sandra, Gaby, Maurena en Bas T. hebben meegedaan aan de 4-daagse.

Bas van de appartementen heeft zijn propedeuse gehaald.

Quinten en Bryan gaan al enige tijd niet meer naar school, maar hebben aan het eind van dit schooljaar hun diploma in ontvangst mogen nemen.

 

Nog een wetenswaardig feit:

>Steven is erg handig met het repareren van elektrische apparaten. Mocht je een apparaat hebben dat het niet meer doet en je wilt graag dat Steven deze gaat repareren, stuur dan een mailtje naar Sascha (zijn begeleider) via s.verloo@devoornsehoeve.nl en geef in de mail even aan wat er aan de hand is. Sascha zal dan met Steven overleggen en het terugkoppelen. Als het apparaat wordt gebracht, zal Steven kijken wat eraan mankeert en als het probleem duidelijk is, het probleem verhelpen. Het maakt niet uit of je bewoner, ouder of begeleider bent, Steven klaart voor jou de klus!

Er zijn behoorlijk wat lammetjes geboren in april en inmiddels dartelen ze vrolijk in de wei. Door onvoldoende moedermelk zijn er drie paplammetjes op de boerderij. Zij worden goed verzorgd door onze bewoners van zowel de Voornse Hoeve als de Catharinahoeve, want zij geven per toerbeurt de fles. Dit zal nog nodig zijn tot ergens in augustus, dan kunnen de lammetjes zonder melk.

ACTIVITEITENAGENDA

20 juli Creamarkt bij De Duinhuisjes
21 juli Open dag Feijenoord
28 juli Brielle Blues
22 juli t/m 29 juli Vakantie Limburg
8 augustus Bingo
24 augustus Talentenshow
31 augustus Bruisend Brielle
7 september Dagje Diergaarde Blijdorp (vanuit de Rotary)
14 september DANCECLUB THE HIT
5 oktober Gamebeurs
6 oktober DANCECLUB THE HIT
26 november Maak de droom waar