De Voornse Hoeve

Zorg waarbij de zorgvrager centraal staat

 

Het ondersteunen van jongvolwassenen met bijzondere behoeften, bij het verwerven van een zo sterk mogelijke positie in de maatschappij, waarbij hun geluk het uitgangspunt is.

Dat is het streven van de Voornse Hoeve.

Wij gaan onvoorwaardelijk voor onze cliënten en zoeken naar een voor hen passende en voldoening biedende indeling van het leven. Daarbij denken wij in mogelijkheden, in plaats van onmogelijkheden.

Dit doen wij door het leveren van professionele zorg, in overleg met de zorgvrager en de mensen om hem of haar heen op maat gemaakt.

De zorgvrager heeft daardoor succeservaringen in de competentiegebieden zelfzorg, zorg in de omgeving, school of werk en vrije tijd.

Bij ons kan men intramurale 24-uurs zorg of ambulante zorg afnemen. Ook bieden wij dagbestedingsplaatsen aan.

 

20150127_132422